Home

Avvikelserapport medicin

Avvikelsehantering - Vårdhandboke

Ett läkemedel kallas restnoterat när läkemedelsföretag under en period inte levererar det. Läkemedelsverket ansvarar för den e-tjänst där företag anmäler restnoteringar och för en lista där informationen publiceras. Det är företagen som kan svara på frågor som rö;r en specifik restnotering, utöver det som står i listan Här hittar du dokument och blanketter. Blanketterna är i pdf-format. Om du inte kan öppna dem behöver du ladda ner Adobe Reader först Produkt/hjälpmedel (MTP) Verksamhet/enhet Inventarienummer (MTP) Datum och klockslag för avvikelsen Produktinformation Beskrivning av avvikelse Avvikelserapport och korrigerande åtgärder Exempel på: Avvikelserapport och korrigerande åtgärder MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET Senast uppdaterad 2008-01-29 Avvikelserapport och korrigerande åtgärder (Fylls i av den som observerar avvikelsen). Datum Här hittar du de blanketter som finns tillgängliga på Läkemedelsverkets webbplats. De flesta måste du skriva under för hand för att sedan skicka till Läkemedelsverket per post. De blanketter som inte kräver underskrift kan skickas via e-post

Rutiner - Vårdhandboke

Blankett avvikelserapport mall: Som ni ser på rubrikerna så har vi slagit ihop inlämnandet av avvikelsen samt utredningen av avvikelsen på en enda blankett. För mindre avvikelser där man inte behöver lägga så mycket tid på utredningen så passar denna blankett perfekt Samlat stöd för patientsäkerhet. Webbplatsen beskriver hur du som chef, ledare och hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta för en god och säker vård

Vad är en avvikelse? En avvikelse är en upptäckt risk eller en icke förväntad händelse. En avvikelse kan vara en reklamation, klagomål och synpunkter, risk/händelse som kunde ha lett till att en patient skadas, händelse som ledde till att patient skadats eller en icke förväntad händelse som medfört eller skulle kunna medföra skada på närstående, medarbetare eller utrustning Begreppet medicintekniska produkter innefattar produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården. Exempel på medicintekniska produkter är kompresser, kontaktlinsprodukter, sprutor, kanyler, infusionsaggregat och pumpar för läkemedelstillförsel. Produkterna används också av enskilda för egenvård och som hjälpmedel i vardagen Avvikelserapport som lämnas till chef, givetvis inte alls bra att det händer men så är det och du kan bara ha med dig det framöver så att du tänker extra angående mediciner när du jobbar och dubbelkollar att du gjort rätt (är själv chef inom lass)

På Odontologiska fakulteten, OD, utbildas tandhygienister, tandläkare och tandtekniker. Här utbildas också framtidens specialisttandläkare. Tandvårdshögskolan är en av regionens största tandvårdskliniker med cirka 10 000 patienter varje år Inspektionen för vård och omsorg (IVO) handlägger anmälningar enligt lex Maria, Socialstyrelsen har ansvaret för föreskriften. Nya föreskrifter från Socialstyrelsen respektive IVO gäller från 2017-09-01

Avvikelserapport läkemedel. Patientens namn _____ Patientens personnummer _____ Datum när avvikelsen skett _____ Klockslag ____ Avvikelserapport medicinteknisk produkt Patientens namn Patientens personnummer Datum när avvikelsen skett Klockslag Namn på anställd som upptäckte felet (medanmälare) Enhet/område Artikel Lyft Lyftsele Rollator Rullstol Säng Annat (beskriv i text nedan) Orsak till avvikelsen. Anmälan fylls i och gås igenom med ansvarig sjuksköterska 101129 Avvikelserapport läkemede Bilaga 3:2 Rev. 2014-12-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Avvikelserapport Enhet _____ Avdelning ____ Sjuksköterska skall komplettera avvikelserapporten med vilka åtgärder som vidtagits i samband med avvikelsen, samt om händelseanalys har genomförts. Aktuella mediciner skall anges vid avvikelsen. Arbetsterapeut ska vid avvikelser i samband med fallincidenter och medicintekniska produkter ta del av och medverka med åtgärder.

Översikt - Vårdhandboke

 1. Blanketter som ska skickas till IVO. Allvarlig avvikande händelse enligt lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ - Anmälan om (SOSFS 2013:17 Bilaga 5
 2. Kom ihåg mig Glömt lösenord. Ansök om kont
 3. st ett halvt glas vatten till tabletterna. Har personen svårt att svälja kan det vara bra att ge något trögflytande. Om den enskilda inte vill ta sitt Skriv avvikelserapport och dokumentera händelsen, med datum, klockslag och signatur
 4. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor

Läkemedel. Rekommenderade läkemedel, förskrivarstöd, information om Läkemedelskommitténs och Enheten för sjukvårdsfarmacis arbete, och annat som gäller läkemedel 7 Kontrollera att korrekt dos insulin, ögondroppar, ögonsalva, flytande medicin mm finns med i läkemedelslistan. 8 Skriva avvikelse vid felaktig läkemedelshantering och eller osignerade listor. 9 Meddela hemtjänsten om det behövs nytt läkemedelsuttag inom 14 dagar genom att marker Felexpedieringsrapport ska skrivas till Dosapoteket, avvikelserapport till MAS. Detta gör sjuksköterskan som är i tjänst. 2013-04-23 5 Kissade patienten efter att ha fåt t urindrivande medicin? • Patienten har röda utslag på kroppen. Kan det bero på medicinen? • Blev patienten för slö av den nyinsatta medicinen

RUTIN för Riskanalys

Medicinteknisk avvikelse Tillvägagångssätt vid inskickande av hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen i samband med Medicinteknisk avvikels Att förbättra patientsäkerheten och vårdkvaliteten samt minimera risker har högsta prioritet hos oss. Ett viktigt hjälpmedel i detta arbete är rapporter om eventuella risker och avvikelser från vårdpersonal och privatpersoner. Då en avvikelse lett till (eller riskerat leda till) allvarlig skada görs även anmälan enligt lex Maria avvikelserapport - underlag fÖr kvalitetssÄkring uppgiftslÄmnare personuppgifter namn personnummer boende tid datum fÖr hÄndelse mÅnad veckodag tidpunkt inblandade personer/yrkeskategorier avvikelse lÄkemedel omvÅrdnad/beh informationshantering avvikande adm.hastighet felaktig brott mot sekr. lage

Rapportera biverkningar, oönskade effekter, tillbud och

Här hittar du alla våra blanketter som kan underlätta vardagen för dig som jobbar inom vård och företag Vårcentralen har även gjort en avvikelserapport. Relaterat material. Så mycket kostar ett antikroppstest. TT. Dela artikeln: Dagens Medicins nyhetsbrev. Missa ingenting från Dagens Medicin! Prenumerera på våra nyhetsbrev helt gratis. Välj nyhetsbrev. Dagens Medicin, 113 90 Stockholm

1. Avvikelsehantering - Sollentuna kommu

 1. Avvikelser: Avvikelserapport skall skrivas då fel uppstår. 8 LÄKEMEDEL (definition) Ämne som används för att påvisa, förebygga, lindra eller bota sjukdom eller Allt vanligare har det blivit att tillföra medicin via plåster som appliceras på övre kroppshalvan
 2. Välkommen till NU-sjukvården! NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Vi erbjuder också vård på Brin..
 3. E-tjänster och blanketter. Här finns alla IVO:s e-tjänster och blanketter. För att hitta en specifik e-tjänst/blankett kan du söka via fritext i sökrutan nedan eller använda filtreringen i vänstermarginalen
 4. Submitting the form will send the following values to the IdP
 5. Avvikelserapport FALL Att rapportera hälso- och sjukvårdsavvikelser möjliggör för verksamheter att arbeta systematiskt med att upptäcka brister och förbättringsområden. Namn på verksamheten Personuppgifter på den boende/omsorgstagare/patient Namn Personnummer När inträffade händelsen Datum Klockslag Var inträffade falle
 6. Frågor och svar kring lex Sarah. Med verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade avses dels verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dels utförande av personlig assistans åt någon som har beviljats assistansersättning av Försäkringskassan enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken om det är en kommun.

Medicinsk avvikelse (ex felaktiga förskrivningar av mediciner eller skada i samband med användning av hjälpmedel). Medicintekniska avvikelser (ex patientskada från tekniska apparater). Felaktiga rutiner (ex brister i arbetsrutiner t ex organisation och Avvikelserapport Author: HFMTA91 Hon vill också uppmana personal ett göra en avvikelserapport när tolkningen inte har fungerat. - Vår undersökning visar att hälften av personalen inte gjort någon avvikelserapport när det blivit fel. Dagens Medicin, 113 90 Stockholm. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lisa Blohm Väntade med medicin för att inte kränka patient. En patient hade epileptiska kramper i närmare en timme trots att sjuksköterskor hade tillgång till Stesolid. Enligt Statens institutionsstyrelse, som utrett ärendet efter en avvikelserapport, innebar händelsen en risk för vårdskada

Avvikelserapport inom vården? Om man t.ex jobbar på ett äldreboende och det missas att ge medicin så ska ju detta anmälas. På mitt gamla jobb kallade vi det avvikelseanmälan. Vi säger nu att person A upptäcker att personalen som jobbade kvällen innan inte har gett mediconen som de skulle. Vem ska då göra avvikelserapporten Läs allt om och boka tid hos Akutmottagningen Köping, Västmanlands sjukhus Köping. Mottagningen ligger på Glasgatan 27, Köping

Blanketter - Socialstyrelse

Restnoteringar Läkemedelsverket / Swedish Medical

I en avvikelserapport beklagar sig personalen över byråkratisk fyrkantighet, skriver SVT Gävleborg. Enligt region Gävleborg ska den närmaste hälsocentralen bistå med läkare vid dödförklaring. Riktlinjerna ska nu förtydligas. TT. Dagens Medicin, 113 90 Stockholm Avvikelserapport Kontaktkort på 1177.se Avtal & samverkan Avtal om hälso Du betalar högst 2 350 kronor per tolvmånadersperiod för din receptbelagda medicin. Mer information om detta högkostnadsskydd kan du få på närmaste apotek Medicinsk sekreterare till medicin/akut, Gävle Sandviken. Hälso- och Sjukvårdsdirektör Region Gävleborg . Sjuksköterska till Barnmottagningen i Hudiksvall. Undersköterska till kirurgmottagningen i Gävle. Förlossningen/BB i Hudiksvall söker vårdutvecklare Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor

Dokument & blanketter Apoteket

Behandlingsriktlinjer, direktiv och rekommendationer, utbildningar och kurser. Region Skånes utbildningsportal. Regionala utbildningar och övningar för Ambulanssjukvården i Region Skåne läggs upp i utbildningsportalen under fliken Ambulanssjukvård och Katastrofmedicin Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria 2020-11-16 Öppen kulturdialog 19 november Höstens näst sista öppna kulturdialog handlar om Konst Västernorrland - en arbetsgrupp inom Region Västernorrland med uppdrag att utveckla.... Innehåll om regionala utvecklingsfrågo Hjärtsjuk blev utan medicin - vattnet i ambulansen slut. I avvikelserapporten står att läsa att produkten, alltså dricksvattnet, var restnoterat hos leverantör

Avvikelserapport och korrigerande åtgärde

Sånt som händer o just därför man skriver avvikelserapport. Ett bra sätt att ta till sig sitt misstag. Jag tror inte jag har gett fel medicin eller glömt...inte vad jag kommer ihåg. Däremot har jag glömt att signera ibland Ett vårdbiträde inom hemtjänsten har uppgett att hon och hennes kollegor som har delegering att..

Blanketter, mallar och formulär Läkemedelsverket

 1. Bilaga 3:2 Rev. 2018-07-05 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Avvikelserapport gällande läkemedel Enhet/ Säbo____
 2. Avvikelserapport avseende medicintekniska produkter. Defekta hjälpmedel och tillbehör som har varit inblandade i en avvikelse skall returneras till nedanstående adress för att underlätta vidare utredning. Anmälan och hjälpmedlet skickas till: H. jälpmedelscentralen. Hjälpmedelstekniska. Fraktgatan 5. 633 46 Eskilstuna. OBS
 3. Den som upptäcker en avvikelse ska omedelbart skriva en avvikelserapport i Procapita och meddela tjänstgörande sjuksköterska. Bevakning läggs till: (då personal glömt att ge ordinerad medicin till vårdtagaren) fel tidpunkt fel från apoteket Fall

Avvikelserapport mall Gratis wordmall för nedladdnin

 1. Start studying Avvikelserapportering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
 3. Vid behovs medicin *Brukar/Patientpärmen *Läsa och förstå apodoslistan och annan läkemedelslista *Läsa och förstå signeringslista/vårdplan MCSS på Vobo * Var och hur man skriver en HSL-anteckning * Hur och när man skriver en avvikelserapport *När och hur man kontaktar sjuksköterskan Byte av Uribag (kateterpåse
 4. Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare

Mall för avvikelserapportering - Företagande

Här kan du spåra ditt paket med hjälp av försändelsens ID. Här finns även information om hur du med hjälp av vår app kan spåra paket. Spåra ditt paket här Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, til.. Pascal Inloggning. Med SITHS-kort » Testa ditt SITHS-kor

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling Avvikelserapport Privat utförare av hemtjänst ska rapportera avvikelser två gånger per år; senast 31 juli, för första halvåret och 31 januari för andra halvåret. Rapporten sänds till socialkontoret, per post eller E-post till socialnamnden@strangnas.se Utförare Period Område Exempe

Blankett avvikelserapport mall - KvalitetsGruppen

kan tala om(förstå) att h*n ska ha medicin varje dag osv.. Du skriver an avvikelserapport (som du ju gjort), lämnar till din enhetschef som sedan tar upp den med MAS, oftast kommer de fram till att man behöver se över någon rutin, men sparken får man sällan [Process] Medicin-Rehabilitering Gällivare sjukhus Maria Isaksson Mettävainio Lena Nordvall Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Rutin nsmerege-4-67 2018 -04 -10 5.0 En patient som avvikit från avdelningen kan uppträda oroligt, inte vilja följa med åter till avdelningen. Ett lugnt och sakligt bemötand

Startsida - Patientsäkerhe

 1. Söker du vård i Region Västernorrland? På 1177 Vårdguiden på webben hittar kontaktuppgifter till länets hälsocentraler och sjukhus/mottagningar.Du hittar även information om sjukdomar, diagnoser samt dina rättigheter i vården
 2. Avvikelserapport Kontaktkort på 1177.se Avtal & samverkan Avtal om hälso- och sjukvård Tandvård Regionens vårdval Privata vårdgivare med ersättning Lagetablerade vårdgivare Ambulanssjukvården.
 3. Ämnen Odontologiska fakulteten. Vid Odontologiska fakulteten finns 13 avdelningar. En avdelning karakteriseras av att det bedrivs forskning, undervisning, utvecklingsarbete och i förekommande fall tandvård inom ämnesområdet samt att man förfogar över egna anslag, personal, lokaler och utrustning
 4. Nätläkare Ivo-anmäls för att ha bytt medicin En psykiater bedömde via nätkontakt att en deprimerad kvinna borde byta medicin. Men efteråt blev hon mycket sämre och fick till slut söka.
 5. Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning
 6. Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. SKR erbjuder bland annat utbildningspaket för dig som arbetar med SIP eller just ska börja
 7. Här hittar du svar på frågor om det ansvar som skolor, rektorer och huvudmän har utifrån skollagen, förordningar och föreskrifter. Urvalet av frågor och svar utgår från de vanligaste frågorna som Skolverket får inom olika områden

Avvikelseformulä

Den avvikelserapport som sedan skrivs på en särskild blankett ska lämnas till närmaste chef. Glöm inte att informera patienten om vad som har hänt. Källa: Socialstyrelsen. Bästa stödet. Kolleger som stöttar och därigenom bidrar till ett samtalsklimat där det är möjligt att ventilera sin oro och sina fel Jag jobbar natt och i förrgår när jag jobbade glömde jag helt bort att ge brukaren sin medicin, jag brukar annars bara ge medicin på morgonen men eftersom jag kom tidigare så skulle jag gett på kvällen, har jobbat här i över 1 år nu och har aldrig glömt och varit jättenoga med att ge medicin och fylla i medicinlistor osv..

Medicinteknik Läkemedelsverket / Swedish Medical

Beskriv åtgärder för att förhindra ett upprepande samt vem som ansvara för att åtgärderna utför Enligt en avvikelserapport från Mälarsjukhuset flyttades en KOL-patient till en coronaavdelning, efter att han blivit förväxlad med en covid-patient Skaffade inte saknad medicin. Sjuksköterskan kunde inte hitta någon ny flaska Absenor i enhetens läkemedelsförråd och skrev i sin avvikelserapport att hon inte vidtog några åtgärder. Kvällssjuksköterskan letade i förråden på två andra enheter utan resultat

Glömde ge medicin till vårdtagaren!! Panik! Vad händer nu?

Hos oss i den moderna kurorten Ronneby kan du bli delaktig i utvecklingen av ett hållbart samhälle med människan i fokus. Ronneby kommun har 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg. Inom kommunen jobbar 2 300 anställda för att ge bästa möjliga service till våra invånare, besökare och företagare postnord.com postnord.co Arbetar regelbundet som timvikarie på ett äldreboende och jobbade kvällen igår. Går i förväg till en vårdtagare

Odontologiska fakulteten Malmö universite

rätt medicin vid rätt tid. 7. Genomgång av regler för utdelning av vidbehovsmediciner inklusive dokumentation. och rapportering. 8. Genomgång av rapportering till sjuksköterskan vid förändring av den enskildes. tillstånd eller om medicinen inte tas. 9. Genomgång av blankett Avvikelserapport Bilaga 2:2 LSS Rev. 2017-01-24 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Avvikelserapport gällande Läkemedel Enhet/ LSS-boende/ Daglig verksamhet____ Ortopediska kliniken är en länsklinik som finns på Lindesbergs lasarett, Karlskoga lasarett och Universitetssjukhuset Örebro. Som en klinik på tre enheter har vi en ledning och ett uppdrag inom regionen Medicinen är inte tillåten för blodgivning men trots det fick givaren lämna blod. I en avvikelserapport konstaterar blodcentralen att personen som godkände tappningen gjort en felbedömning

Den avvikelserapport från sista kvartalet 2015 som vård och omsorgsförvaltningen sammanställt visar på brister i läkemedelshanteringen inom kommunen. I ett av kommunens hemtjänstområden har det vid ett flertal tillfällen förekommit att personalen glömt bort att ge brukare sin medicin Palliativt kompetenscentrum har efter önskemål tillskapat en lista över läkemedel som är lämpliga att använda i livet slutskede. Dessa läkemedel är tänkta att användas från den tidpunkt då patienten får palliativ vård i livets slutskede, det vill säga brytpunkten ska vara definierad GD har granskat avvikelserapporterna inom psykiatrivården i Gästrikland från årets tre första månader. Vi har delat in dem i sex olika kategorier av återkommande problem: 1. Mellan stolarna: 15. 2. Våld (patient/personal): 7. 3. Slarv av vårdpersonal: 15 (3 okänd plats) 4. Uteblivna intyg: 7 (1 okänd plats) 5. Medicinmissar: 7. 6

(exempelvis rätt att dela ut medicin) indragen. Andra åtgärder kan vara förändrade arbetsbeskrivningar eller ändringar i arbetsfördelningen. Händelserapporten är en utveckling av avvikelserapporten. Den används på det aktuella äldreboendet som alternativ genre för avvikelserapportens syften Läs om hälsa, sjukdomar och att hitta vård på 1177.se. Logga in för att göra dina vårdärenden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning Efter 22 år inom kommunen var Åsa Karlsson, 48, inte längre önskvärd. Hon ansågs vara för besvärlig och blev till slut utköpt. Även om utköpen minskat så visar ny statistik som HN tagit fram att hon är långt ifrån ensam

B-körkort räcker också för tung ambulans. 2017-09-13 16:42 maj 2020 (3) (3 På uppsala.se finns information om kommunens service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, trafik, bygglov och politik Både Solveig Frohm, 77, och hunden Rasmus, 13 behöver hjärtmedicin. I augusti hände det som inte får hända, Solveig fick hundens medicin istället för sin egen. - Som anhörig tappar man. skriva en avvikelserapport Originalförpackning Läkemedel kan också behöva tas/delas ut från originalförpackning. En del läkemedel kan inte delas upp i doser, utan levereras från apoteket i originalförpackningen. Det kan till exempel vara flytande medicin, läkemedel som inte klarar att förpackas i påsar av hållbarhetsskäl elle I slutet av februari inträffade något som kategoriseras som ett självmordsförsök på ett hem för tvångsvård i Värmland. Det framgår av en avvikelserapport som inkommit till Statens institutionsstyrelse (Sis) Om ingen skada är skedd görs ingen avvikelserapport. 6 Medicin- och rehab-kliniken vid PÄS, nämner i intervju att När en patient faller, oavsett skada, görs en fallrapport. Kommentarer Det finns ingen gemensam definition inom landstinget om vad som betraktas som en avvi

 • Talking angela eyes.
 • Triumph bonneville säljes.
 • Naumburger dom gottesdienst.
 • Xxl skidkläder.
 • Staden vjatka förr.
 • Kraftfahrt bundesamt flensburg adresse.
 • New york san francisco avstånd.
 • Fast skruvnyckel.
 • Vonovia erfahrungsberichte.
 • Thailändsk soppa förrätt.
 • Mann im internet kennengelernt.
 • Sportwetten profi spieler.
 • Toulouse aristocats.
 • Pinot noir fynd.
 • Sony xperia xzs 32 gb.
 • Bar gun.
 • Roliga 3 göteborgsvitsar.
 • Kanal 14 telia.
 • Smarta cykellås.
 • Reko kyckling återförsäljare.
 • P3 programledare avstängd.
 • Huset fullt igen michelle.
 • Vänja barn att sova i eget rum.
 • Studiero i klassrummet.
 • St gallen university.
 • Tempat makan romantis di jakarta.
 • V2 rocket sweden.
 • Naprapat si led.
 • Synonym finden.
 • Leonhardsplatz 28 stuttgart.
 • Mitthem internet.
 • Baby shower bilder.
 • Ibs barn kost.
 • Ard mediathek download online.
 • Lizzie velasquez.
 • Benefits ncc.
 • Skolmaten västerbotten.
 • Simhallsbadet halmstad.
 • Römme recept.
 • Prinsessan celestia leksak.