Home

Sulfatprocessen

Sulfatmassaprocessen har fått sitt namn efter natriumsulfat , (Na 2 SO 4) som är den kemikalie som man förr ersatte svavel- och natriumförluster i processen med. Numera är förlusterna normalt små och behovet av natriumsulfat litet.. Kokvätskan vid sulfatkokning kallas vitlut. De verksamma beståndsdelarna är natriumhydroxid (NaOH) och natriumsulfid (Na 2 S) Sulfatprocessen bygger alltså på en kretsloppsprincip som gör att råvarorna används effektivt och utsläppen och energiförlusterna minimeras. Sulfatprocessens återvinningssystem, figur 8 Genom återvinningssystemet tas de använda kemikalierna i koken och syrgasdelignifiering till vara Sulfatprocessen är den idag dominerande processen för framställning av pappersmassa till de flesta slag av pappersprodukter.Sulfatprocessen är en kemisk behandlingsprocess för veden. Sulfatprocessen har till stor del konkurrerat ut den tidigare vanliga sulfitprocessen och är idag egentligen den enda industrellt använda kemiska massaprocessenäven om några sulfitmassabruk fortfarande.

Sulfatmassaprocessen SkogsSverig

 1. sulfatprocessen. sulfatprocessen, den viktigaste kemiska metoden för tillverkning av pappersmassa. Den kan användas för alla träslag. Kokningen av veden sker under tryck med en alkalisk lut som innehåller natriumjoner samt huvudsakligen hydroxid-, karbonat- och en serie sulfidjoner
 2. Kursen Sulfatprocessen - Säkerhet och kontroll ger dig en bra bas och du lär dig processerna kring sulfatmassatillverkning. Vi följer träets och kemikaliernas väg genom processen, från barkning och flisning till färdig blekt massa och lutens väg från beredning till bränning
 3. erande processen för framställning av pappersmassa till de flesta slag av pappersprodukter.Sulfatprocessen är en kemisk behandlingsprocess för veden. Sulfatprocessen har till stor del konkurrerat ut den tidigare vanliga sulfitprocessen och är idag egentligen den enda industrellt använda kemiska massaprocessen även om några sulfitmassabruk fortfarande.
 4. Svartlut är ett uttryck som hörs av och till, men detta syftar på sulfatprocessen. I Hörnefors Sulfitfabrik pratade man möjligen om brunlut eller rödlut. Den så kallade restluten återvinns efter indunstning. I en serie av cisterner och värmeväxlare avgår vattenånga, en process som återges i bild 16
 5. Sulfatprocessen uppfanns 1884 av den tyske kemisten Carl F. Dahl i Danzig. Han utvecklade en kemikalieblandning som kallas vitlut. Vitluten bryter ner och löser ut ligninet i veden så att fibrerna släpps fria. De aktiva ingredienserna i vitluten är natriumsulfid och natriumhydroxid

Ansvarar för frågor som rör skog. Fakta, statistik, lagar och förordningar Sulfitprocessen är en kemisk process för tillverkning av pappersmassa som uppfinnaren och svensken Carl Daniel Ekman utvecklade med början år 1874.Processen utnyttjar främst vätesulfitjoner för att bryta ner lignin och på så sätt frilägga fibrer i veden.Processen är idag mindre vanlig än tidigare då den som källa för finpapper till stor del har ersatts av sulfatprocessen, som.

Sulfatprocessen är den dominerande processen för framställning av material till pappersprodukter. RISE arbetar både med att förbättra existerande processer för sulfatkokning, syrgasdelignifiering, blekning och med att utveckla nya processer för kemisk massa Sulfatprocessen Sulfitprocessen Mekanisk massa Blekning av massaBlekning av massa Övriga Referenser. Omvandlingen av träråvara till papper och pappersprodukter är en gammal process som förädlats genom årtusenden. Processen bygger på att cellulosan i veden separeras från övriga ämnen för att bilda det fibernätverk som utgör papper

Ny tjänst - Har du kört fast med korsordet? Ta hjälp av vår smarta ordsök

Sulfatprocessen och Gideåbacka · Se mer » Grönlut. Grönlut är en alkalisk lösning som erhålls då man i en smältlösare löser upp den smälta av oorganiska substanser som bildas i botten av sodapannan då svartlut från sulfatprocessen förbränns i samband med framställning av pappersmassa. Ny!!: Sulfatprocessen och Grönlut · Se. sulfitprocessen. sulfitprocessen, en tidigare viktig metod för framställning av kemisk pappersmassa, främst av flisad granved. I sulfitprocessen kokas veden under tryck med en vattenlösning av svaveldioxid och sulfit. I koksyran (29 av 201 ord Sulfatprocessen och Gran · Se mer » Grönlut. Grönlut är en alkalisk lösning som erhålls då man i en smältlösare löser upp den smälta av oorganiska substanser som bildas i botten av sodapannan då svartlut från sulfatprocessen förbränns i samband med framställning av pappersmassa. Ny!!: Sulfatprocessen och Grönlut · Se mer » Hali

Sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning SkogsSverig

Sulfatprocessen som används är inte bara den vanligaste processen för framställning av kemisk massa utan metoden ger också en starkare massa. Hela 99 procent av bränslet som används i bruket i dag är fossilfritt och 97 procent av alla kemikalier återvinns Sulfatprocessen har dominerat sedan 1940-talet och ger starkare papper än andra metoder. Processen innebär att vedflis kokas i vitlut, en starkt alkalisk lösning av natriumsulfid och natriumhydroxid. Papper tillverkas i massa- och pappersindustrin Sulfitprocessen är en kemisk process för tillverkning av pappersmassa som uppfinnaren och svensken Carl Daniel Ekman utvecklade med början år 1871.Processen utnyttjar främst vätesulfitjoner för att bryta ner lignin och på så sätt frilägga fibrer i veden.Processen har idag så gott som totalt ersatts av sulfatprocessen, som ger starkare papper

Mekanisk pappersmassaframställning – Wikipedia

Sulfatprocessen - Rilpedi

Sulfitprocessen - Wikipedi

TitandioxidPortal:Teknik – WikipediaLignin kan ge framtidens batterier - NTT WoodnetDimethylsulfid - Wikipedia, den frie encyklopædiRottnerosKartong på Iggesunds vis, sidan 17Papper
 • Inreda takterrass.
 • Hur sätter lärare betyg.
 • Finska frihetskorset.
 • Vad är vitala funktioner.
 • What's going on in london november.
 • Konsult lönemodell.
 • Kända göteborgare.
 • G data shredder download.
 • Geld verdienen bots.
 • Fåtölj fårskinn mio.
 • Sy börs med bygel.
 • Kraftfahrt bundesamt flensburg adresse.
 • Eight days a week tabs.
 • Nekros synonym.
 • Single schwerin.
 • Jethro tull thick as a brick album cover.
 • Huddinge if u16.
 • Brilon wandern rothaarsteig.
 • Hårdrockens historia stream.
 • Stadsbyggnadshus 2 örebro.
 • Aftonbladet prickskytt.
 • Inte betrodd av iphone.
 • Appaloosa säljes.
 • Park hyung sik.
 • Dea axelsson karlstad.
 • Intel hd 4000 driver.
 • Avdelningschef lön industri.
 • Haddy jallow.
 • Vanilla wow warlock weapon skills.
 • Macquarie university.
 • Vilken familj tillhör igelkotten.
 • Huskur mot torr hårbotten.
 • Polisutbildning.
 • Mountainbike gaschurn.
 • Skolmaten västerbotten.
 • Växlingskontor möllevången.
 • Vad gör en flaggvakt.
 • Jack nicholson dead.
 • Pool på trädäck dimensionering.
 • Airbnb unseriös.
 • Hur är det att bo i england.