Home

Onderwijsniveau nederland

Hoogst behaald onderwijsniveau Kengetallen Onderwijs

In 2019 beschikte in Nederland 12% van de 15- tot 75-jarigen over een afgeronde masteropleiding (hbo of wo) of een doctorstitel. Ten opzichte van 2010 is dit een stijging van 3%-punten. In deze periode is het aandeel 15- tot 75-jarigen dat een bacheloropleiding als hoogst behaald onderwijsniveau heeft, met 4%-punten gestegen In Nederland heeft bijna 40 procent van de 15- tot 75-jarigen een havo- of vwo-diploma of een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Deze groep middelbaaropgeleiden is al jaren de grootste groep en blijft door de jaren heen in omvang vrij stabiel Het onderwijs in Nederland is enerzijds verdeeld over scholen voor verschillende leeftijdsgroepen (basisonderwijs en middelbaar onderwijs) en vervolgens weer onderverdeeld op basis van verschillende onderwijsniveaus (algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs).Het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is zo ingericht dat leerlingen relatief gemakkelijk kunnen. Figuur: Onderwijsniveau internationaal vergeleken: 15- tot 75-jarigen (2019). Bron: Eurostat. Populatie of onderzoeksgroep: Personen van 15 tot 75 jaar in de EU, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking)

Onderwijsniveau Nederland ligt hoog in EU. Van alle EU landen scoort Finland het beste op onderwijsniveau. Daar heeft 36 procent van de bevolking in de leeftijdsgroep 25-64 een hogere opleiding genoten. Ook de overheidsuitgaven aan onderwijs liggen in Nederland boven het Europees gemiddelde van 5,1 procent Voor het bepalen van het juiste onderwijsniveau maken wij gebruik van de NIO test of de WISC III - groep 8, soms met aanvullend onderzoek zoals naar persoonlijkheid en/of motivatie.Ook kan een volledig onderzoek naar mogelijk onderpresteren op school worden verzorgd.. Ouders mailen: Op zoek naar een bureau dat ons kon helpen met een objectief schooladvies, kwam ik uit bij De Testpsycholoog Voor het beschrijven van de onderwijsstructuur worden in Vlaanderen en Nederland verschillende begrippen gehanteerd. Ook wordt in Vlaanderen en Nederland een ten dele afwijkend systeem gebruikt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderwijsstructuur in Vlaanderen en Nederland en plaatst zo veel mogelijk de overeenkomstige fasen naast elkaar

Onderwijs - Cijfers - Maatschappij Trends in Nederland

Onderwijs in Nederland - Wikipedi

네덜란드 사람이 말하는 네덜란드의 교육과정 : 네이트판

Opleidingsniveau van de bevolking Kengetallen

Belgisch en Nederlands onderwijs: de verschillen België en Nederland liggen vlak naast elkaar, maar de verschillen konden soms niet groter zijn. Terwijl de Nederlander geen geheim maakt van zijn mening, denkt de Belg liever drie keer na voordat hij zich uitspreekt. En hoewel Jupiler een eersteklas bier is, drinkt nagenoeg de hele wereld Heineken Vertalingen in context van onderwijsniveau in Nederlands-Frans van Reverso Context: Grafiek G4 geeft geen opsplitsing per onderwijsniveau

Onderwijsniveau Nederland ligt hoog in EU - Kassa - BNNVAR

Onderwijsniveau - De TestpsycholoogDe Testpsycholoo

Onderwijsstructuur in Vlaanderen en Nederland - Wikipedi

 1. Hoger onderwijs. Studeren naar een hoger niveau tillen. Meer info. Duwboot 89, 3991 CG Houten, Nederland; info@vanerum.n
 2. Diplomawaardering. Met een diplomawaardering of indicatie onderwijsniveau laat u zien wat uw buitenlandse diploma waard is in Nederland
 3. Translation for: 'Onderwijsniveau' in Dutch->German dictionary. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs
 4. Informatie op rijksoverheid.nl over Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, milleniumdoelen en de aanpak van armoede en ziektes in ontwikkelingslande

Onderwijsniveau in Nederland - onderwijs - onderwijs

Deze publicatie over de referentieniveaus taal en rekenen is interessant voor docenten Nederlands en wiskunde in het voortgezet onderwijs en voor iedereen die zich bezighoudt met taal- en rekenbeleid in het onderwijs. Referentiekader taal en rekenen referentieniveaus (pdf, 723 kB Diplomawaardering and Indicatie onderwijsniveau. A Diplomawaardering (credential evaluation) or Indicatie onderwijsniveau (educational level indicator) shows you what your foreign school or university diploma is worth in the Netherlands

Onderwijsniveau -De Testpsycholoo

 1. Sommige scholen nemen in groep 8 de NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af. Ook in de lagere klassen van het voortgezet onderwijs wordt de NIO-toets soms afgenomen
 2. Online vertaalwoordenboek. EN:onderwijsniveau. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004
 3. Er zijn ook eindtermen basisgeletterdheid die elke individuele leerling moet bereiken en uitbreidingsdoelen Nederlands die een bepaalde leerlingenpopulatie kan bereiken. In de tweede en derde graad zijn er 4 onderwijsvormen: aso, bso, kso en tso
 4. Oxfam Novib (2016), Zaken Eerst: BV Nederland in Ontwikkelingssamenwerking. De Agenda voor hulp en handel in een wereld op drift Nederland heeft de afgelopen jaren honderden miljoenen uit het ontwikkelingsbudget uitgegeven aan bedrijvensteun, zonder dat er bewijs is dat dit geld bijdraagt aan ontwikkeling in arme landen
 5. Het thema van vluchtelingen zorgt voor veel discussie in Nederland. Burgers zijn verdeeld over of en hoe vluchtelingen moeten worden opgevangen. Aan de ene kant is er sprake van solidariteit met vluchtelingen, aan de andere kant maken mensen zich grote zorgen. Enkele vragen waar in dit dossier naar wordt gekeken zijn: Hoe kunnen we ervoor [
 6. KERN Nederlands biedt mede dankzij de RTTI-certificering, veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat en neemt leerlingen serieus. De inhoud, organisatie en didactiek van het vak Nederlands zijn afgestemd op het onderwijsniveau. Ook in de vormgeving is dit terug te zien
 7. De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend

Onderwijsniveau: Voortgezet onderwijs Vak: Nederlands Lesduur: 50 minuten Leerdoel: leerling herkent beeldspraak en stijlfiguren en is zich bewust van het effect Werkvorm: klassikale introductie en afsluiting, kern in kleine groepjes Introductie (10 minuten Nederland werkt samen met de Europese Unie (EU) aan oplossingen voor de vluchtelingenproblematiek. Doel aanpak vluchtelingenprobleem Een gezamenlijke EU-aanpak moet vluchtelingenstromen naar Europa beperken en beheersen De verschillen en overeenkomsten in het schoolsysteem van Nederland en Engeland De examens krijgen ipv cijfers grades toegekend. Wat voor soort scholen zijn er? Engeland Engeland Nederland State-funded school - worden betaald door de overheid uit het belastingstelsel, deze zij 8 van de 10 Nederlanders ouder dan 18 jaar drinkt wel eens alcohol. 1 op de 12 (8,5%) volwassen Nederlanders drinkt overmatig (cijfers 2019). Dat wil zeggen: zij drinken meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen alcohol per week

DNSI is opgericht in 1991 en biedt Nederlandse Taal- en Cultuurlessen aan kinderen vanaf 3 t/m 18 jaar. Verder biedt DNSI Voortgezet Onderwijsleerlingen de kans om het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal te behalen, wat benodigd is om te studeren aan een groot aantal Nederlandse universiteiten en hogescholen © Academic, 2000-2020 Mark and shar Bezoek onze showroom. Breng een vrijblijvend bezoek aan onze showroom en word geïnspireerd door hoe je een leeromgeving op innovatieve wijze kan inrichten en naar believen personaliseren Nederlandse basisscholieren blijven bovengemiddeld vaardige lezersDe leesprestaties van 10-jarigen blijven op niveau. In het internationale leesvaardigheidonderzoek PIRLS is hun gemiddelde score in 2016 ten opzichte van 2011 met één punt gedaald, naar 545 punten. Dit is ruim boven het gemiddelde van 500 punten van de vijftig aan PIRLS deelnemende landen Nederland Nieuw-Zeeland Nigeria Noord-Macedonië Noorwegen - O - Oeganda Oekraïne Oostenrijk - P - Pakistan Peru Polen Portugal - R - Roemenië Rusland Rwanda - S - Servië Singapore Slovenië Slowakije Spanje Sri Lanka Suriname Syrië - T - Taiwan Tanzania Thailand Tsjechië Tunesië Turkij

Komt dat zien: Finland, het onderwijs-walhalla

Onderwijsniveau Nederland hoog in EU De Volkskran

De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs of kortweg NIO is een eindtoets die er vooral is om te zien naar welk onderwijsniveau een kind het beste kan gaan (VMBO, HAVO of VWO).De toets wordt op basisscholen vaak gedaan in plaats of naast de Cito.De test kan worden gedaan door groep 8 en de eerste drie klassen van de middelbare school N-VA ziet oorzaak van dalend onderwijsniveau: Geef kinderen jaar verplicht taalbad als ze Nederlands niet beheersen 09/03/2019 om 02:00 door Liliana Casagrande, Timmie Van Diepen en Jens. Online vertaalwoordenboek. DE:onderwijsniveau. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Nederlands onderwijsniveau boven EU-gemiddelde. 18 jun 2009. De Nederlandse bevolking is hoger opgeleid dan in landen als Duitsland en Frankrijk, maar lager dan in Groot-Brittannië, Ierland, België en de Scandinavische landen De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland. Meer meisjes dan jongens zitten op de havo of het vwo. Meisjes in het mbo hebben een hoger onderwijsniveau dan jongens, en meer meisjes dan jongens volgen een hbo of wo opleiding

Het Nederlandse onderwijs glijdt af: al 20 jaar daalt

 1. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen.
 2. uten Leerdoel: leerlingen onderscheiden feiten en meningen Werkvorm: individueel of in kleine groepjes Introductie (10
 3. In de Vlaamse kwalificatiestructuur worden alle erkende kwalificaties systematisch verzameld en geordend. Dat gebeurt op basis van een raamwerk, het Vlaamse kwalificatieraamwerk.Dit raamwerk is opgebouwd uit 8 niveaus.Elk niveau wordt beschreven aan de hand van 5 elementen: kennis, vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid
 4. 31 leermiddelen gevonden over soorten vragen, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen
 5. 35 leermiddelen gevonden over leesteksten, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen

CBS verbetert cijfers over levensverwachting naar

 1. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten onderwijsniveau - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen
 2. Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands
 3. De onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs beschrijven hoe het toezicht op het onderwijs is ingericht

De naam NIO is onjuist en zeer misleidend. NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. NIO bestaat uit 1/2 taalvragen, 1/3 rekenvragen en 1/6 ruimtelijk inzicht. Zowel taal als rekenen horen niet in een intelligentietest. Met 50% taalvragen toetst NIO vooral de geschiktheid van het kind voor Nederlandstalig vervolgonderwijs IQ: betekenis IQ-score Het IQ is een veelgebruikte maatstaf om de intelligentie te meten. IQ-testen bestaan er in vele soorten en maten. De betrouwbaarheid staat regelmatig ter discussie De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen maakt content toegankelijker voor meer mensen met functiebeperkingen, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen. Talentontwikkeling en verdieping stimuleren we op elk onderwijsniveau. We geven les op twee locaties die allebei goed bereikbaar zijn met de fiets of met het openbaar vervoer. We hebben alles in huis voor elk onderwijsniveau. Circa 160 medewerkers werken met veel plezier op de afdelingen (tweetalig)vwo, havo, mavo, vmbo en lwoo

CBS Statlin

DEN HAAG - Het aantal hoger opgeleiden in Nederland is hoger dan gemiddeld in de Europese Unie Stijging onderwijsniveau Nederlanders. In 2012 telde Nederland 28 procent hoogopgeleiden, een cijfer dat sinds 2003 steeds verder is gestegen. Het aandeel laagopgeleiden daalde, het aandeel middelbaar opgeleiden bleef gelijk. Bij jongere vrouwen steeg het aandeel hoogopgeleiden meer dan bij jongere mannen Nederland kent talloze scholen, van basisscholen tot universiteiten. Ieder kind dat leerplichtig is, wordt ingeschreven op een school. Echter, welke route een kind volgt langs de diverse scholen tot het gaat werken, kan verschillend zijn. Dit is compleet afhankelijk van het niveau. Hier vind je een overzicht van de soorten onderwijs in Nederland Nederland staat op de negende plek in de wereldranglijst die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vandaag heeft gepubliceerd. Het onderzoeksbureau onderzocht het niveau van het onderwijs wereldwijd. Dit meldt RTL Nieuws. Het onderzoek testte het onderwijsniveau van. Het lage onderwijsniveau. 15 maart 2015 John Daniëls 6. De laatste tijd is er in de pers veel te doen over het lage onderwijsniveau. Het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs wijten dit aan het lage kennisniveau van de uit het voortgezet onderwijs afkomstige leerlingen

Papiaments de meest gesproken taal op Bonaire, en Engels

Sociaaleconomische status: definities. Er zijn verschillende definities van sociaaleconomische status. Een wat oudere definitie is dat sociaaleconomische status de relatieve positie is van een individu, gezin of groep binnen een hiërarchische sociale structuur, die is gebaseerd op toegang tot of controle over rijkdom, macht en prestige (Mueller & Parcel, 1981) Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/ vwo of de assistentenopleiding (mbo-1). Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4) Hoog onderwijsniveau = hbo of w Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) Algemeen: De NIO is een intelligentietest voor onderwijsniveau die kan worden afgenomen in groep 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met behulp van de NIO wordt het intelligentieniveau van de leerlingen in kaart gebracht Onderwijsniveau - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord

Krijg jij wat je verdient? Is je salaris wel marktconform? En krijg je een mannen- of vrouwensalaris? Vul het Salariskompas in en ontdek het meteen Foto omschrijving: Nederland, Bussum, 24 mei 2006. Meisjes en techniek op het Goois Lyceum, 2e klas havo/vwo tijdens natuurkunde prakticum: Leerlingen bouwen een brug van plakband en 1 pak spagetti en onderzoeken hoeveel gewicht de brug kan dragen nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau, werk. werk. Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau. Auteur(s) H. van Dijk, Uitgever(s) Boom uitgevers Amsterdam. Taal Nederlands Vers. datum 12/02/2014 NSTC 500261970. dit werk kent de volgende uitvoeringen. Paperback. ISBN 9789058752338 verschijningsdatum 12/02/2014. NUR 600.

Ambrasoft met gratis Topo Online - Ambrasoft

Onderwijs De sociale staat van Nederland: 2018 - SC

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs bestaat uit vier niveaus: vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs Hoeveel 'buitenlanders' wonen er in Nederland? Wat bedoelen we eigenlijk met 'buitenlanders'? Welk percentage van de inwoners van Nederland heeft een Nederlands paspoort? Hoeveel Nederlanders hebben ouders of voorouders die in het buitenland geboren zijn? Hoeveel personen 'met een migratieachtergrond' (voorheen 'allochtonen') wonen er in Nederland 発音ガイド: onderwijsniveau の発音をオランダ語のネイティブ話者から学びましょう。 onderwijsniveau の訳語と音

Kenmerken van de 7.814.912 woningen in Nederland Kenmerken van 7.814.912 woningen Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode. Actueel thema: woningen in Nederland. Van onverkoopbare huizen naar een woningtekort en snel stijgende prijzen in veel gemeenten. De pagina over Nederland bevat een toelichting op de cijfers Wat proberen scholen hun leerlingen te leren? En wat steken de leerlingen van het onderwijs op? Welke wijzigingen voltrekken zich door de jaren heen in het leer- en vormingsaanbod en in de onderwijsleerresultaten? Van 1987 tot 2014 voerden wij Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) in het primair onderwijs uit om antwoord te krijgen op deze vragen

Onderwijsniveau. Het verschil in De groei in het opleidingsniveau hangt samen met de stijging van het gemiddelde onderwijsniveau in Nederland: steeds meer mensen zijn hoger opgeleid Vergelijking van onderwijsstelsels van Belgi ë en Nederland. Nederland. België (Vlaanderen) Basisschool (4 tot 12 jaar) Kleuteronderwijs en lager onderwijs. VBO/VMBO. Beroepssecundair onderwijs (BSO) Kort-MBO. Aanvullend secundair beroepsonderwijs (ASBO) MAVO (12-16 jaar) en . HAVO (12-17 jaar) Algemeen secundair onderwijs: 2º graad (ASO Het aandeel van de beroepsbevolking (per 1.000 inwoners 15-74 jaar) waarvan het hoogstbehaald onderwijsniveau laag onderwijs betreft. Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1)

Chinese kindjes in Nederland slimsten van de klas

Externe bronnen (Nederlands → Engels) (NL → ES) Stimulans voor een terugkeer naar school: Gezien de jonge leeftijd van veel werknemers voor wie steun wordt aangevraagd en hun zeer lage onderwijsniveau, en om hen aan te moedigen het leerplichtig onderwijs te voltooien of secundair of tertiair onderwijs te gaan volgen,. Get this from a library! Bodemkunde van Nederland leer- en handboek op hoger-onderwijsniveau. [W P Locher; H de Bakker

Het Nederlandse onderwijs glijdt af: al 20 jaar daalt

Mensen met een laag onderwijsniveau overlijden 6 jaar eerder dan hoogopgeleiden en leven 15 jaar minder in goed ervaren gezondheid. Pharos werkt aan gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen Officieel en vrij onderwijs; Onderwijsnetten en koepels; Extra informatie; Officieel en vrij onderwijs Officieel onderwijs. Scholen van het officieel onderwijs zijn georganiseerd door of in opdracht van de overheid: de Vlaamse overheid, de provincies, of de steden en gemeenten.. In tegenstelling tot het vrij onderwijs moeten scholen van het officieel onderwijs tot het einde van de leerplicht.

Hiernamaals | Kijk-goedDe Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen | Kijk-goed

Onderwijsniveau Activiteit Activiteit Doe- of maakopdracht Game Individueel Klassikaal Presentatie Werken in groepjes Thema Thema Ambachten Beemster Eerste Spoorlijn Eerste Wereldoorlog Gedenkborden Hunebedden Karel de Grote Kinderarbeid Museumstukken Napoleon Bonaparte Veelkleurig Nederland Vincent van Gogh VOC Watersnood Willem van Oranj Met welk huidig onderwijsniveau stemt mijn oud studiebewijs overeen? Ben je in het bezit van een van de volgende studiebewijzen, dan stemt dat nu overeen met een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (svwo): Lagere secundaire technische leergangen (lstl) Hogere.

Op de website onderwijsinbrussel.be vindt u alle informatie over het Nederlandstalig onderwijs en het Nederlandstalige opleidingsaanbod in Brussel Voor degenen zonder een voor humor, de zogenaamde experts bij Wikipedia hebben een artikel over Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, of gewoon direct hier gaa Het grootste verschil tussen hbo en wo, behalve natuurlijk het niveauverschil, is de zelfstandigheid. Op het hbo word je nog veel meer gestuurd om bepaalde keuzes te maken en daarvoor worden verschillende middelen aangereikt

In Nederland worden bijvoorbeeld veel gebruikt: De Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) Revisie Amsterdamse Kinder-Intelligentie-Test (Rakit) Raven's Progressive Matrices; De Groninger Intelligentie Test (GIT) De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) De IQ test van 123test.n In Nederland levert dat problemen op bij sollicitaties of bij het starten van een Nederlandse opleiding. In de proef ontwikkelen de Nuffic en SBB een manier om toch een verklaring over het onderwijsniveau af te geven TY - BOOK. T1 - NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau: Instructie. AU - Van Dijk, H. AU - Tellegen, P.J. PY - 2004. Y1 - 200 NIO: Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau: Amazon.es: Dijk, H. van, Tellegen, P.J.: Libros en idiomas extranjero Website van de gemeente Teylingen. Met digitale producten en diensten en alle informatie voor bewoners en bedrijven in de gemeente

Onderwijsniveau: Kortgeschoold Middengeschoold Hooggeschoold. meer info. Totale bevolking naar geslacht, leeftijd, socio-economische positie en onderwijsniveau (Gewesten, België; 2005-2019) 30 apr 2020. Cijfers. meer info Vogelbeest. Nederland boven Belgie? Dan hebben ze alleen naar budgetten e.d. gekeken. Qua effectiviteit scoort +32 een heel stuk hoger dan NL. mei 13, 2015 @ 21:4 Bodemkunde van Nederland : leer- en handboek op hoger-onderwijsniveau W.P. Locher, H. de Bakker, G.G.L. Steur Research output : Book/Report › Book › Academi

T1 - NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau: Handleiding. AU - Van Dijk, H. AU - Tellegen, P.J. PY - 2004. Y1 - 2004. M3 - Book. BT - NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau: Handleiding. PB - Boom Test Uitgevers. CY - Amsterdam. ER DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigatio Een database van filmtitels die geschikt zijn voor filmeducatie. Bij elke titel wordt onderwijsniveau, bijzonder filmaspect, onderwijsthema en lesmateriaal aangeduid

 • Jetski technische daten.
 • Allomyrina dichotoma.
 • Brukshundklubben falkenberg.
 • Lufthansa flygplan till usa.
 • Askari lüdinghausen lager.
 • Håkon vii av norge.
 • Katamaran friedrichshafen mainau.
 • Hur river man muskotnöt.
 • Hur skriver man miljoner kronor.
 • Hannibal season 4 2018.
 • Fauda tomer kapon.
 • Hur söker man till scenskolan.
 • Airpods volume control.
 • Jämkning avtalslagen.
 • The good wife imdb.
 • Intermittent arbete på väg.
 • Fria tider kronofogden.
 • Flower power festival.
 • Magazin24 blåljus.
 • Julius biljettservice sound of music.
 • Kyrkorgel säljes.
 • Codependency symptoms.
 • Edelsteine nach hildegard von bingen kaufen.
 • Corpus sterni.
 • Svart svan teori.
 • Aktivitetslista projekt.
 • Worst car crashes.
 • Remove drm kindle calibre.
 • Peter den stores sommarpalats.
 • Tresiba biverkningar.
 • Mörk choklad finnar.
 • Alcosanal salva under ögonen.
 • Var rördrivna förr.
 • Västerviks golf ab.
 • Hur sätter lärare betyg.
 • Allgäuer zeitung traueranzeigen.
 • Privat ultraljud malmö.
 • Snokar arter.
 • Omskärelse göteborg angered.
 • Gluten på tyska.
 • Kreditkarte prepaid.